Sv En|
njord.
Case studies.
Transforming responses to devastating diseases.

NJORD:uttalas"njård", eller "en jord"

NJORD Consulting grundades i London 2007 av Ruth Brännvall.

”Affärsiden grundar sig på min övertygelse om att klyftor i samhället och mellan länder kan bara minska om företag, ideella organisationer och offentliga aktörer ökar sitt samarbete. De gränser vi ställt upp mellan olika sektorer är ofta artificiella och är inte hållbara om bara ett par decennier. Jag blev fascinerad över att se hur företag som tog ansvar utöver det förväntade också kunde utnyttja det som konkurrensfördel, och hur privata-offentliga eller privata-ideella partnerskap kan skapa helt nya affärsmodeller.”

njord gör dubbel nytta

  • vi vill bidra med våra tjänster till kundernas ökade samhällsansvar och lönsamhet
  • vi satsar resurser och en del av vinsten på sociala entreprenörer i utvecklingsmarknader

Exempel på kunder:

NJORD är medlem i eller partners till följande organisationer:

NJORD stödjer följande sociala entreprenörsprojekt:

Kontakt:

info@njordconsulting.com

Sverige:
0733211006
Box 351
101 27 Stockholm
England:
020 719 388 04
25 Talbot Road
London W2 5JF

Contact: info@njordconsulting.com

NJORD Consulting AB/Ltd är ett företag registrerat i Sverige och England.