Sv En|
njord.
Corporate.

Hur går man från traditionell CSR-verksamhet till att integrera ansvarsfrågor och samhällsengagemang i kärnverksamheten? Hur kan man förnya sin affärsmodell och sina affärsprocesser?

NJORD erbjuder seniort affärsmannaskap kombinerat med kunskap och erfarenheter från att utveckla och leda strategier för hållbara företag. Vårt främsta fokus är att hjälpa er utveckla era affärsmodeller - hitta nya marknader, utveckla nya koncept och ideer, och leverera dem på ett hållbart och schysst sätt.

Vilket stöd vi erbjuder beror på var er organisation befinner sig i processen:

Entreprenör / Start-up

Vi hjälper er att vidareutveckla affärsidén, jobbar med kombinationen av kommersiella och sociala värdeerbjudanden, resultatmätning, finansieringsfrågor, med mera.

Börjat med några initiativ

Det företaget som har en kommersiell verksamhet och som påbörjat sitt hållbarhetsarbete kan NJORD inspirera och utbilda personalen. Arbetet kan sedan leda vidare mer rekommendationer till fördjupning av hållbarhetsarbetet. Metod är hämtad från bl.a. ISO 26000 som NJORD varit med att ta fram.

Team på plats, implementeringen i gång

Utvärdering av existerande initiativ och analys av affärsmodellen och processerna, utifrån principerna i ISO 26000. Social effektmätning och projektutvärderingar.


Contact: info@njordconsulting.com

NJORD Management Consulting Ltd is registered in the UK, company number 06214866