Sv En|
njord.
Case studies.

Entreprenörskap och social utveckling

Skräddarsydda kurser och coaching för sociala entreprenörer i affärsmodeller, enkel företagsekonomi för entreprenörer, marknadsstrategier i utvecklingsländer, samt hur man söker finansiering och attraherar investerare till organisationen. Kurser inkluderar den nya handboken "Toolbox for the Social Business" och ges på engelska eller svenska.

Engagera och väck nya insikter

En halv dags utbildning eller team building-aktivitet baserat på ISO 26000. Workshopen ger en orientering om vilka områden standarden innefattar och hur den kan tillämpas av er organisation. Jämförelser med andra globala initiativ för hållbarhet. Exempel på hur ett företag kan tjäna rent ekonomiskt på att ta mer än bara förväntat ansvar. Vi avslutar med att spela Hållbarhetsspelet ett dilemma-baserat rollspel som ger deltagarna insikt om vad socialt ansvarstagande betyder i den dagliga verksamheten.

Att verka i fattiga länder och öka affärsmöjligheterna

Heldagskurs om hur man vid export och import bör ta hänsyn till lokala samhällsförhållanden för att förbättra sina egna och lokala affärsmöjligheter. Exempel på hur multinationella företag utvecklar ”inkluderande” affärsmodeller som skapar arbetstillfällen, bättre miljöer, och ger vinst. Översikt av hur ISO 26000 och andra globala initiativ ger vägledning om specifika ansvarsfrågor inklusive anti-korruptionsstrategier. Praktiska exempel på hur man går tillväga.

För mer info och prisförfrågan, kontakta info@njordconsulting.com


Contact: info@njordconsulting.com

NJORD Management Consulting Ltd is registered in the UK, company number 06214866