Sv En|
njord.
NGOs.

Ni har idéerna och passionen för de frågor ni driver. Vi hjälper er förverkliga dem.

NJORD använder entreprenörskap kombinerat med kunskap och insikter från att arbeta med hälso- och samhällsprojekt, för stora och mindre ideella organisationer. Vår långa erfarenhet från både kommersiellt företagande och socialt entreprenörskap har gett oss effektiva metoder och verktyg att hjälpa organisationer och styrelser att göra mesta möjliga nytta för insamlade medel.

De flesta av våra projekt är fokuserade på hälsa, inkomstgenerering och ICT i Afrika, men även Östeuropa och Asien. Vi har praktiskt erfarenhet av att planera och starta projekt där flera partners ingår, se Case studies.

Vi kan utlova en av de mest kostnadseffektiva konsult- och utbildningsinsatserna som ni kan få – konsulter hyrs in per projekt för att matcha era specifika behov. Inga onödiga overheadkostnader, inga flådiga kontor.

Vår expertis och vårt erbjudande:

  • Strategiutveckling och planering
  • Kriterier och processer för val av samarbetspartners, projektledning, utvärdering inklusive benchmarking mot de främsta organisationerna.
  • Hållbarhetsprövning av projekt och verksamhet, inklusive ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Vi gör business case per projekt eller verksamhet.
  • Vi har genomfört utbildningar i inkubatorer för sociala entreprenörer i Afrika, MENA och Sverige. Våra vanligaste ämnen: Affärsmodeller, innovation & produktutveckling, företagsekonomi för entreprenörer.
  • Rådgivning till styrelser.

Contact: info@njordconsulting.com

NJORD Management Consulting Ltd is registered in the UK, company number 06214866